• Vurdering av borevæske alternativer for Frigg feltutvikling 

      Dyrendalsli,Tove; Lomeland, Lene Taugbøl (Bachelor thesis, 2019)
      Valg av borevæsker er en vesentlig del av det teknologiske valget under planlegging av boreoperasjonen i feltutviklingsplanen. Den mest kostnadseffektive metoden er ønsket, men det miljømessige avtrykket er også et viktig ...