• Effekten av miljøvennlige materialvalg på klimagassregnskap 

      Lohne, Anette Archer; Rekdal, Oline Kristin; Bugten, Erika Agnete (Bachelor thesis, 2020)
      Menneskeskapte klimagassutslipp har ført til at verden står ovenfor store klimautfordringer. Byggebransjen er i dag ansvarlig for 39 % disse utslippene og bruker klimagassregnskap som et virkemiddel i et forsøk på å redusere ...