• Sportsfiske etter laks: En bioøkonomisk analyse 

      Logstein, Rune; Skonhoft, Anders (Working Paper Series, 1503-299X; 2003:9, Research report, 2003)
      En bioøkonomisk modell av et sportsfiske (elvefiske) etter laks (Salmo salar) formuleres, og det studeres hvordan økonomiske og biologiske forhold påvirker beskatning, bestandsutvikling og lønnsomhet i elvefisket for gitt ...