• Veg-geometriens betydning for trafikkulykker 

      Lofthaug, Fredrik (Master thesis, 2014)
      Formålet med denne masteroppgaven var å studere om vegbredde, kjørefeltsbredde, spordybde eller manglende tverrfall påvirker antall ulykker. Stor nok vegbredde og kjørefeltsbredde er viktig slik at sjåfører har tid på seg ...