• Bruk av tvang overfor pasienter med frontotemporal demens 

      Lofstad, Alise Larsen; Dijkstra, Marielle Suzanna (Bachelor thesis, 2019)
      Kort beskrivelse av bacheloroppgaven: Bakgrunn: Bruken av tvang overfor pasienter med demens er utbredt. Frontallappsdemens er en type demenssykdom hvor den rammede utgir vold og utagering, som følge av atferdsproblemer ...