• Trend Monitoring with Big Data in a Hybrid Cloud Environment 

      Lofquist, Karina Grønbech (Bachelor thesis, 2020)
      Denne oppgaven er skrevet for Digital Business Development ved NTNU, et bachelor studium med fokus på bedrift og økonomi sammenvevd med teknologi. Oppgaven beskriver metodene som er valgt for å lagre trenddata over tid for ...