• Automatisert testing av dynamisk HTML 

      Loe, Kjersti; Olsen, Stine Lill Notto (Master thesis, 2006)
      Vi har i denne hovedoppgaven videreutviklet AutAT, som er et verktøy for å lage automatiske akseptanse tester i grafisk grensesnitt. Vi har lagt til støtte for å teste dynamiske web-applikasjoner laget med Ajax og JavaScript. ...