• Brukermedvirkning i avtaleverket for samhandlingsreformen 

   Solbjør, Marit; Ljunggren, Birgitte; Kleiven, Hanne Hestvik (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen analyserer brukermedvirkning i utformingen av samhandlingsreformens avtaleverk mellom kommuner og helseforetak, i forhandlinger organisert som oppdragsnettverk. Vårt teoretiske perspektiv er Tritters teori om ...
  • Forskningsnettverk for aktørorientert tjenesteinnovasjon i velferdssektoren 

   Keitsch, Martina; Nakrem, Sigrid; Kiran, Asle H.; Sigurjonsson, Johannes; Pettersen, Ida Nilstad; Solbjør, Marit; Ljunggren, Birgitte; Grønning, Kjersti (Rapport, Oppsummering av workshop 1;1/2013, Research report, 2013-11-18)
   Forskningsnettverk for aktørorientert tjenesteinnovasjon i velferdssektoren gjennomførte 17.- 18. juni 2013 en workshop på Ørlandet Kysthotell. Workshop’en er en del av forprosjektet “Sustainable services and technology ...