• Seksualitet - et glemt behov i kreftomsorgen? 

      Livermore, Emma (Bachelor thesis, 2021)
      Innledning: I Norge diagnostiseres rundt 35 000 med kreft hvert år. Kreftsykdom- og behandling medfører ofte bivirkninger og konsekvenser på både kort og lang sikt som kan ha stor betydning for kreftpasientenes grunnleggende ...