• Lederen som relasjonskunstner 

      Litsheim, Merete Holtet (Master thesis, 2017)
      Hensikten med denne studien har vært å få innsikt i hvordan kunnskap og ferdigheter innenfor gestaltperspektivet kan komme til uttrykk i eget lederskap. Informantene mine har alle utdanning fra Norsk Gestaltinstitutt ...