• Virtual Crash Testing of a Frangible Aluminum Highway Gantry 

   Laastad, Torbjørn; Litlabø, Even Renolen (Master thesis, 2019)
   Tradisjonelt utføres fullskala kollisjonstesting for å vurdere sikkerhetsytelsen av ettergivende konstruksjoner for veiutstyr. Denne oppgaven presenterer virtuell kollisjonstesting av en Lattix 4438 trafikkportal utført i ...
  • Virtual Crash Testing of Frangible Aluminum Highway Gantry 

   Litlabø, Even Renolen; Laastad, Torbjørn (Master thesis, 2019)
   Tradisjonelt utføres fullskala kollisjonstesting for å vurdere sikkerhetsytelsen av ettergivende konstruksjoner for veiutstyr. Denne oppgaven presenterer virtuell kollisjonstesting av en Lattix 4438 trafikkportal utført i ...