• Entrepreneurial uncertainty during the COVID-19 crisis 

      Linkjendal, Tobias (Master thesis, 2021)
      Usikkerheten som er forårsaket av COVID-19-krisen har vært omfattende og varierende. Per dags dato har COVID-19-krisen passert usikkerheten under finanskrisen i 2008, og er sammenlignet med usikkerheten man opplevde under ...