• Hvordan opplever kvinner som har gjennomgått brystkreft sin seksualitet? 

      Linge, Olea Andrine Flisnes; Saur, Victoria Haugan (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, hvor i underkant av 4000 kvinner rammes årlig. Problemstilling: Hvordan opplever kvinner som har gjennomgått brystkreft sin seksualitet? Hensikt: Hensikten ...