• The transformative power of micro-moments 

      Lineer, Katie (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgaven fokuserer på hvordan min rolle som lærer blir transformert gjennom det performative potensialet av kroppspråk i mikro-øyeblikkene i visuell-kunstfag undervisning på syvende trinn. Problemstillingen i ...