• Helse, nasjonalstat og virkelighetspolitikk: Analogier fra Mongolia og Gambia 

      Sommerfelt, Tone; Lindskog, Benedikte V (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Denne artikkelen er en antropologisk refleksjon rundt helse og nasjonalstat. Formålet er å utforske hvordan nasjonalstat og helse samskapes og sampraktiseres i historiske og geografiske kontekster der store, statlige ...