• Sykepleierens ivaretakelse av barn med anafylaksi 

      Lindh, Sunniva Ingeborg (Bachelor thesis, 2020)
      Tittel: Sykepleierens ivaretakelse av barn med anafylaksi. Formål: Å redegjøre for hvilke observasjoner som kan identifisere endringer i det anafylaktiske forløpet, og hvordan sykepleier kan hindre forverring av tilstanden. ...