• Sammenhengen mellom BIM og interaksjoner i byggeprosjekter 

      Nilsen, Marte Bøen; Lindegaard, Håkon Johansen (Master thesis, 2016)
      Byggebransjen står overfor en rekke utfordringer når det kommer til innovasjon. Det er en bransje som ikke evner å fornye seg på lik linje med andre næringer. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) har de siste årene blitt ...