• «DET KUNNE VÆRT GREIT Å VITE HVORDAN JEG LIGGER AN» 

   Lindby, Johanne (Bachelor thesis, 2020)
   Fra 8. klasse blir elever vurdert med karakter i kroppsøving. Vurdering kan skje på mange forskjellige måter før sluttvurderingen i 10. klasse. I opplæringsloven og læreplan beskrives det hva elever har krav på og hva ...
  • Elevperspektivet på underveisvurdering i kroppsøving 

   Lindby, Johanne (Master thesis, 2022)
   Hensikten med denne studien har vært å få et innblikk i elevers opplevelser og erfaringer med bruken av underveisvurdering i kroppsøving. Man har de siste årene sett økt oppmerksomhet på underveisvurdering og formative ...