• Alderdommen: Ulike Perspektiver på Aldring & Moralfilosofi 

      Lindboe, Joakim (Bachelor thesis, 2020)
      Den eldende identiteten, at den store livsfortellingen forfaller, slik forfatter Johan Harstad her skildrer den, kommer til utrykk gjennom det samfunnsforskere og filosofer ofte omtaler som «narrative foreclosure”. I denne ...