• Signal element 

      Askilsrud, Tore; Beitdokken, Jørgen; Lindberg, Lars Erik; Sagstuen, Ståle (Bachelor thesis, 2003)
      Vi har programmert, prosjektert og satt opp et Signal Element på Skibladnerbryga i Gjøvik. Signal Elementet symboliserer et skovelhjul. Det er seks skovelblad i hjulet, et for hvert av Skibladners anløpssteder rundt ...