• Utvikling av konsept for forbedret opplevelse av behandling av astma 

      Linander, Hanne (Master thesis, 2013)
      Astma er en kronisk sykdom som påvirker luftveiene ved at de noen ganger strammer seg slik at det blir vanskelig å puste. 20 % av alle norske barn har hatt astma ved fylte 10 år. Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med ...