• En casestudie av kognitive aspekter ved funksjonell skriving i begynneropplæringen 

   Linækkeren, Hanne Marielle (Master thesis, 2021)
   Innenfor begynneropplæring diskuteres det ulike innganger til elevenes skriftspråksopplæring. I denne masteroppgaven er temaet styrking av begynneropplæring i skriving. Undersøkelsen er utført innenfor et større prosjekt, ...
  • Superheltfortellingens vei til identitetsutvikling 

   Linækkeren, Hanne Marielle (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven inneholder forskning om bruken av litteratur i skolen, og hvordan spesielt fantastisk litteratur kan være en identitetsutviklende byggestein i elevenes utvikling. Dette kobles spesifikt til hvilke intertekstuelle ...