• En studie av kvinnelige entreprenørers vekstambisjoner 

      Lilleenget, Kari Sagen (Master thesis, 2013-10-20)
      Denne studien omhandler kvinnelige entreprenører og deres ambisjoner om vekst i egen bedrift. Det finnes lite forskning på temaet fra før, til tross for at det er en kjensgjerning at kvinners bedrifter vokser mindre enn ...