• Kommunikativ tilnærming i Biologiløypa 

      Lillebakk, Lars Gjendem (Master thesis, 2019)
      I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvordan tre biologi- og tre lektorstudenter endrer kommunikativ tilnærming med hensyn på formål og innhold i Biologiløypa 2018. Bakgrunnen for studien er at lærere legger mye vekt ...