• Modellering og dimensjonering av kaianlegg etter Eurokode 2 

      Lilleaker, Tore; Tvervåg, Henrik (Master thesis, 2010)
      Dette er sluttrapporten for masteroppgaven på en kaikonstruksjon utført ved NTNU, institutt for konstruksjonsteknikk. Det er i oppgaven gjennomført en prosjektering og dimensjonering av en betongkai etter NS-EN 1992-1-1. ...