• Mobile tjenester for helsepersonell i bymiljø - et case studie 

      Lille-Mæhlum, Alf Håkon (Master thesis, 2015)
      I denne studien har jeg studert arbeidet til Uteseksjonen i Oslo, og ut av dette gjennomført en brukersentrert designprosess for å komme frem til en prototype på en app som de ansatte i Uteseksjonen kan bruke mens de gjør ...