• Fra uorden til orden. En analyse av yrkesopplæring i Hordaland. 

      Lien, Lise-Merete (Master thesis, 2021)
      Sammendrag Lave tall for gjennomføring innen yrkesfaglig opplæring har de siste tiårene vært tema for debatt. Mange elever får ikke læreplass etter at de er ferdig med Vg2 på videregående skole, og får dermed ikke fullført ...