• A framework for applying slab track on earthworks in Norway 

      Lien, Hanna Agnethe (Master thesis, 2019)
      Fastspor er en sporkonstruksjon der skinner og sviller legges på en betong- eller asfaltplate. Fastspor gir normalt lavere byggehøyde enn spor med ballast, og gir ofte en mer stabil sporgeometri og krever mindre vedlikehold ...