• Bildediagnostikk ved patellartendinopati - Ein litteraturstudie 

      Lied, Inger Johanne; Melby, Linde (Master thesis, 2015)
      Bakgrunn: Jumper's knee er ein klinisk diagnose med belastningsrelaterte smerter og palpasjonsømheit i patellarområdet, og vert kalla patellartendinopati (PT) dersom stadfesta med bildediagnostikk eller biopsi . Tilstanden ...