• Styring av fastleger i en kommune 

      Myhren, Kristoffer; Lie, Sondre (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven er en casestudie som tar for seg fastlegeordningen i Trondheim kommune. Formålet med studien er å beskrive hvordan en kommune styrer fastlegene, hvilke mekanismer som benyttes og hvordan mekanismene ...