• Heave Compensated Tripping 

      Lie, Morten (Master thesis, 2019)
      Olje- og gassindustrien blir møtt med store utfordringer når nye brønner skal bores fra flytende plattformer. En av disse utfordringene er trykkvariasjoner i brønnen forårsaket av bevegelse av boreutstyret. Siden havbølger ...