• Hybrid ventilasjon i moderne bygninger 

      Lie, Magnus (Master thesis, 2015)
      I bygningsindustrien blir det satt stadig strengere krav vedrørende energibruk og energieffektivitet. Samtidig er et godt inneklima viktig. Hybride mixed-mode løsninger er de siste årene lansert som et alternativ til ...