• Kåre Kivijärvi - Sosial abstraksjon 

      Lie, Håkon Viksmo (Bachelor thesis, 2019)
      I denne oppgava skal jeg se på tre av fotografiene til Kåre Kivijärvi, hvor jeg forsøker å trekke ut noen element som gjør at nettopp disse fotografiene har blitt stående som kunst. Dette gjør jeg ved å trekke paralleller ...