• USV - Unmanned Surface Vessel 

      Liavaag, Sveinung; Kamsvåg, Vegard; Havnegjerde, Albert (Bachelor thesis, 2016)
      Denne rapporten omhandler utvikling av et ubemannet overflatefartøy, som er gitt som en bacheloroppgave av NTNU i Ålesund. Formålet med oppgaven er utvikling av et konsept for et ubemannet overflatefartøy som danner basis ...