• Modeling nanoparticle transport in tumors with a pore network model 

      Liavåg, Stig-Martin (Master thesis, 2019)
      Ei mogleg tilnærming i kreftbehandling er å innkapsle cytotoksiske medisinar i nanopartiklar for å auke spesifisiteten til medisinane samtidig som systemisk tokisitet blir redusert. Fokusert ultralyd i kombinasjon med ...