• Analyse og dimensjonering av fritt frammbyggbruer 

      Lian, Mats Endre (Master thesis, 2011)
      Denne oppgaven omhandler Brudd- og bruksgrense dimensjonering av ei fritt Frammbyggbru i lengderetningen og tverretningen. Modellering og analyse er utfør ved hjelp av elementmetodeprogrammet NovaFrame. Beregningene viser ...