• Air return in brook intake shafts. 

   Perzyna, Stefan (Master thesis, 2017)
   In Norwegian practice, it is common to construct additional intakes (brook intakes) to collect the water from smaller streams and transport the water to the reservoir to increase the production of a hydropower plant. ...
  • Alkalireaksjon i betongdammar ved Tyinosen - Metode, resultat og tiltak 

   Rockland Aarethun, Kristen Johannes (Master thesis, 2019)
   Masteroppgåva tek føre seg ulike metodar for vurdering av alkalireaksjon i Tyin Dam 1, 2 og 3, med omsyn til levetid og tiltak. På nedstraumsside er dammane prega av rutemønstra oppsprekking, kalkutfellingar og lekkasjar. ...
  • AlternaFuture - Final Report 

   Vereide, Kaspar; Mo, Birger; Forseth, Torbjørn; Lia, Leif; Nysveen, Arne; Dahlhaug, Ole Gunnar; Schäffer, Linn Emelie; Bustos, Ana Adeva; Sundt-Hansen, Line; Øvregård, Eirik; Glimen, Pål; Hesthagen, Trygve; Skår, Margrete; Nielsen, Torbjørn Kristian (HydroCen Report;18, Research report, 2020)
   AlternaFuture has been a multidisciplinary research project in Hydrocen to investigate the potential of extreme upgrading of existing hydropower system with a positive effect on the environmental conditions. The project ...
  • Beregninger av hvelvdam med vederlagspilar 

   Åmås, Trond (Master thesis, 2015)
   Hvelvdammer har høy grad av statisk ubestemthet, og elementmetoden er derfor en egnet analysemetode. I denne oppgaven har man laget en skallmodell av en enkeltkrum hvelvdam med vederlagspilar i elementmetodeprogrammet ...
  • Bruk av driftstunnel som magasin for kraftproduksjon 

   Berg, Tom Erik (Master thesis, 2019)
   Vasskraft er ein av Norges byggesteinar og kraft trengs over heile landet. Bygging av vasskraftanlegga må prosjekterast nøye, og det vil være mange moment som må vurderast opp mot kvart enkelt tilfelle for finne den mest ...
  • Buttresses on Flat-Slab Dams - Planning of Shear Tests 

   Nymo, Andre' (Master thesis, 2016)
   The shear strength of a bonded concrete-rock interface below a concrete dam consists of two parts: friction from the self-weight of the dam and cohesion due to the glue in the cement paste binding the surfaces together. ...
  • Buttresses on Flat-Slab Dams - Planning of Shear Tests 

   Nymo, Andre' (Master thesis, 2016)
   The shear strength of a bonded concrete-rock interface below a concrete dam consists of two parts: friction from the self-weight of the dam and cohesion due to the glue in the cement paste binding the surfaces together. ...
  • Case Study of Dam Overtopping from Waves Generated by Landslides Impinging Perpendicular to a Reservoir’s Longitudinal Axis 

   Tessema, Netsanet Nigatu; Sigtryggsdottir, Fjola Gudrun; Lia, Leif; Jabir, Asie Kemal (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Landslide-generated impulse waves in dammed reservoirs run up the reservoir banks as well as the upstream dam slope. If large enough, the waves may overtop and even breach the dam and cause flooding of the downstream area ...
  • Comparison of the Svee and Thoma Stability Criteria for Mass Oscillations in Surge Tanks 

   Leknes, Eirik (Master thesis, 2016)
   This thesis discusses two different criteria for the stability of surge tanks in hydropower plants. In 1910, the first stability criterion was derived by Dieter Thoma. This criterion sets a minimum cross-sectional area for ...
  • Comparison of the Svee and Thoma Stability Criteria for Mass Oscillations in Surge Tanks 

   Leknes, Eirik (Master thesis, 2016)
   This thesis discusses two different criteria for the stability of surge tanks in hydropower plants. In 1910, the first stability criterion was derived by Dieter Thoma. This criterion sets a minimum cross-sectional area for ...
  • Concrete Dams Constructed on Soil Materials 

   Bista, Dipen (Master thesis, 2015)
   Rock may not always be encountered at economical depth to have foundation dam on it. It is a typical situation in Nepal where several meters deep alluvium is expected before reaching competent rock. Several dams have been ...
  • Concrete Dams Constructed on Soil Materials 

   Bista, Dipen (Master thesis, 2015)
   Rock may not always be encountered at economical depth to have foundation dam on it. It is a typical situation in Nepal where several meters deep alluvium is expected before reaching competent rock. Several dams have been ...
  • Dam Runup and Overtopping from Waves Generated by Landslides 

   Tessema, Netsanet Nigatu (Doctoral theses at NTNU;2021:18, Doctoral thesis, 2021)
  • DAM STORLIVATNET FLOMLØP - MODELLFORSØK FOR NYTT FLOMLØP 

   Gjerde, Baard Aasmund Utvik (Master thesis, 2017)
   Med grunnlag i revurdering og nye flomberegninger for dam Storlivatnet i Sauda, må flomavledningskapasiteten økes for å tilfredsstille krav fra NVE. I den forbindelse skal det bygges en labyrintterskel med sidekanal og ...
  • Dam Strandevatn - Modellforsøk av nytt flomløp 

   Trongkleiv, Hans Erik (Master thesis, 2018)
   Etter revurdering av flomløpet og nye flomberegninger utført av Multiconsult i 2012 for dam Strandevatn i Hol er det bestemt at flomavledningskapasiteten må økes for å tilfredsstille kravene i damsikkerhetsforskriften. Det ...
  • DEBRIS HANDLING AT SMALL HYDRO POWER INTAKES 

   Holmeset, Fredrik (Master thesis, 2013)
   In this study the handling of debris in small hydro power intakes is assessed by evaluating the concept of back flushing with a horizontally fixed trash rack. The concept of back flushing is to reverse the flow over the ...
  • Design of a Surge Tank Throttle for Tonstad Hydropower Plant 

   Gomsrud, Daniel (Master thesis, 2015)
   The objective of this thesis has been to evaluate the effect of throttling the surge tanks at Tonstad Hydropower Plant, by the means of one-dimensional numerical modelling in the program LVTrans. The background of the ...
  • Design of a Surge Tank Throttle for Tonstad Hydropower Plant 

   Gomsrud, Daniel (Master thesis, 2015)
   The objective of this thesis has been to evaluate the effect of throttling the surge tanks at Tonstad Hydropower Plant, by the means of one-dimensional numerical modelling in the program LVTrans. The background of the ...
  • Design of Headworks in steep sediment loaded rivers: A model study case of Lower Manang Marsyangdi Hydropower Project 

   Dudhraj, Abha (Master thesis, 2013)
   Headworks design in steep, sediment loaded rivers is challenging. Technical challenges related to the functionalities of the headworks area have been studied for the case of Lower Manang Marsyangdi (LMM) Hydropower Project ...
  • Different Aspects of Flushing of Hydropower Intakes 

   Nielsen, Lars Eid; Rettedal, Bjørnar (Master thesis, 2012)
   Different design criteria for successful flushing of hydropower headworks have been evaluated. Main focus has been on handling of floating debris for small hydropower plant in Norway, as well as sediment handling for run ...