• Reinvesteringsbehov for stolper i høyspennings fordelingsnett 

      Li, Yaru (Master thesis, 2014)
      Kraftsystemet er en aldrende infrastruktur og behovet for reinvestering øker raskt. I løpet av ganske få år forventes det en kommende reinvesteringsbølge. I løpet av de siste årene er det påvist betydelige besparelser ved ...