• Cloud Computing: A comparative study 

   Hoel, Bendik Draget; Myrhaug, Erik Alexander; Svelland, Loke Nesse (Bachelor thesis, 2024)
   Denne bacheloroppgaven presenterer en sammenlignings analyse av virtuelle maskiner (VM-er), Containere og Function-as-a-Service (FaaS) i sky-datamiljøer, med fokus på ikke-funksjonelle krav som ytelse, skalerbarhet og ...
  • Creating 3D-artefacts for spoofing fingerprint readers 

   Ry, Emil Volckmar (Master thesis, 2018)
   In this thesis we assess the different challenges of making 3d printed artefacts with 1.75mm PLA filaments. In this thesis we have been able to verify knowledge already in the body of knowledge such as the impact of colour ...
  • Exploring possibilities for GitLab as a Learning Management System 

   Sellevåg, Nicholas Bodvin; Senko, Yan; Kongelf, Fabian; Borge-Jensen, Oddbjørn S. (Bachelor thesis, 2022)
   Bachelor oppgaven er utført som et eksperiment for å utforske muligheter ved å bruke Gitlab som en Læringsstyrringssplattform (LMS). Det er en rekke utfordringer tilknyttet hva LMS tilstreber å tilby. Erik Hjelmås, ...
  • Innovative methods for large-scale fingerprint identification systems - Facilitating searching in a large-scale database 

   Li, Guoqiang (Doctoral theses at NTNU;296, Doctoral thesis, 2016)
   Fingerprint recognition has gained wide acceptance and great popularity after the fingerprint recognition based applications have been adopted in diverse scenarios, such as forensics area (mainly by law enforcement agencies), ...
  • Managing private credentials by privacy-preserving biometrics 

   Yang, Bian; Li, Guoqiang (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   We investigate in this paper the need to managing a user’s private credentials using privacy-preserving biometrics, define several private credential management work models under different trust models between a user and ...
  • Morphing Attack Detection-Database, Evaluation Platform, and Benchmarking 

   Raja, Kiran; Ferrara, Matteo; Franco, Annalisa; Spreeuwers, Luuk; Batskos, Ilias; Wit, Florens de; Gomez-Barrero, Marta; Scherhag, Ulrich; Fischer, Daniel; Venkatesh, Sushma; Singh, Jag Mohan; Li, Guoqiang; Bergeron, Loïc; Isadskiy, Sergey; Ramachandra, Raghavendra; Rathgeb, Christian; Frings, Dinusha; Seidel, Uwe; Knopjes, Fons; Veldhuis, Raymond N.J.; Maltoni, Davide; Busch, Christoph (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Morphing attacks have posed a severe threat to Face Recognition System (FRS). Despite the number of advancements reported in recent works, we note serious open issues such as independent benchmarking, generalizability ...
  • Multi-feature Multimodal Biometric Recognition Based on Quaternion Locality Preserving Projection 

   Wang, Zhifang; Zhen, Jiaqi; Li, Yanchao; Li, Guoqiang; Han, Qi (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This paper proposed Quaternion locality preserving projection (QLPP) for multi-feature multimodal biometric recognition. Multi-features fill the real part or the three imaginary parts of quaternion to constitute the ...
  • Multimodality for Reliable Single Image Based Face Morphing Attack Detection 

   Ramachandra, Raghavendra; Li, Guoqiang (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Face morphing attacks have demonstrated a high vulnerability on human observers and commercial off-the-shelf Face Recognition Systems (FRS), especially in the border control scenario. Therefore, detecting face morphing ...
  • Negotiating Privacy Settings in Homecare through Android Applications 

   Moen, Runar; Godana, Abdurahman (Bachelor thesis, 2022)
   Fra 2019 til 2021 har bruken av e-helsetjenester her i Norge økt med 13%. Dette har selvfølgelig fulgt med mange fordeler, men bringer også noen personvernspørsmål for både pasienter og omsorgspersonene som jobber dem. ...
  • Partial-face Recognition using Patch-based Deep Learning: An experiment of face recognition on masked faces 

   Afrin, Shahria (Master thesis, 2021)
   Behovet for delvis ansiktsgjenkjenning for å gjenkjenne delvis-ansikter fra CCTV-opptak eller andre bilder eksisterte siden fremveksten av teknologi. Når de prøver å gjøre en forbrytelse, dekker gjerningsmennene ansiktet ...
  • Qualifying Fingerprint Samples Captured by Smartphone Cameras in Real-Life Scenarios 

   Li, Guoqiang; Yang, Bian; Busch, Christoph (Others, 2016-05-03)
   While biometrics has been extensively adopted by industry and governments for identification and forensics purposes relying on dedicated biometric sensors and systems, the consumer market driven by innovations in consumer ...
  • Securing API Authentication and Authorisation with Integration of Digital Identities 

   Moen, André; Moemeni, Arvid; Olaussen, Patrik Andre; Mangal, Farhad (Bachelor thesis, 2024)
   APIer er essensielle for moderne programvareapplikasjoner, men er sårbare for cyberangrep på grunn av deres eksponering av applikasjonslogikk og data. Denne rapporten fokuserer på å forbedre API-sikkerheten ved å samle ...
  • Undersøkelse for cybersikkerhets modenhet av norske bedrifter 

   Kubrom, Medhanije Michael; Ghindaoano, Robert Adrian; Debru Tesfaalem, Solomon (Bachelor thesis, 2024)
   Opppgaven går ut på å opprette et undersøkelse som skal brukes i forbindelse med kartlegging- og analysering av cybermodenheten til norske virksomheter. Det er opprettet en spørreundersøkelse som ble sendt ut til forskjellige ...