• Analysis of environmental impact of high voltage masts 

      Li, Ben Liang; Akhtar, Uzaer Hassan; Al-Najjar, Mohamed Bassam; Sørby, Henrik Næss (Bachelor thesis, 2021)
      Denne rapporten har som hensikt å avgjøre hvilke av gitte høyspentmaster har den minste totale miljøpåvirkningen når man tar utgangspunktet i å bygge et linjestrekk på flatmark i Gausdal, som skal være 10 kilometer langt ...