• Betydningen av tilpasningsdyktige bygg for effektive helsetjenester 

      Letting, Charlotte Hellern (Master thesis, 2013)
      Sykehus er komplekse formålsbygg, og ved utforming av sykehusene må det tilrettelegges for at sykehusene er dynamiske og i kontinuerlig forandring. Dette setter krav til at bygningsmassen er funksjonell (i forhold til ...