• BVP-metoden sett fra entreprenørenes ståsted 

      Lesjø, Emilie Sofie (Master thesis, 2019)
      Bygge- og anleggssektoren er en av de største næringene i Norge. Sektoren opplever utfordringer knyttet til å øke produktiviteten i prosjekter, særlig ettersom prosjektene vokser i omfang og kompleksitet. For å gjøre bukt ...