• Svartider på laboratoriet - en kvalitetsindikator 

      Dyrkorn, Ida Kristin; Lervåg, Ida Marie; Balseth, Linda Kristin (Bachelor thesis, 2017)
      Oppgaven tar for seg forløp og svartider ved medisinsk biokjemi ved Molde sjukehus, og vurderer dette opp mot etablerte kvalitetsindikatorer. Det er sett på prøver til seks ulike analyser tatt av pasienter ved sykehuset. ...