• Utviklingshemming og depresjon 

      Lerstad, Elise Leknes (Bachelor thesis, 2019)
      Tittel: Utviklingshemming og depresjon Introduksjon/bakgrunn: Depresjon blant personer med utviklingshemming er tre ganger så vanlig som blant normalbefolkningen. Dette er på grunn av den biologiske og genetiske sårbarheten. ...