• SHA-plan - Sikkerhetsutfordringer, utvikling & anvendelse 

      Lerfald, Maria (Master thesis, 2015)
      Bygg- og anleggsbransjen i Norge er blant de mest risikoutsatte bransjene til tross for innføring av ulike risikoreduserende tiltak. Kostnadspress, økt bruk av utenlandsk arbeidskraft i kombinasjon med et økt målstyrt ...