• God kvalitet på isoleringsarbeidet. En yrkesfaglærers visjon. 

   Furutangvik, Roy; Garnvik, Tommy; Hill, Raymond Jardine (Bachelor thesis, 2022)
   Sammendrag Som et avsluttende ledd i vår 3 årlige yrkesfaglærer utdanning ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, NTNU, presenterer vi herved denne bachelor oppgaven. Under utarbeidelse av denne oppgaven har vi ...
  • Sluttrapport - Yrkesfaglærerutdanning: Kvalitet i veiledning og vurdering 

   Smeplass, Eli; Leraand, Arve; Leonardsen, Julie; Hylander, Lene; Ramlo, Siri Husa; Hårberg, Jon Sverre; Engen, Dagrun Astrid Aarø; Strømmen, Sigrid Elise (Research report, 2022)
   I denne rapporten presenterer vi funn og refleksjoner knyttet til et utviklingsprosjekt ved yrkesfaglærerutdanningen i Trondheim. Vi har gjennom et semester hatt jevnlige møter hvor vi har diskutert erfaringer med veiledning ...
  • Verkstedet som læringsarena - Utvikling av kunnskaper og ferdigheter gjennom praksis 

   Leraand, Arve (Master thesis, 2014)
   Studiens problemstilling forsøker å gi svar på hvordan læring skjer på verkstedet og på hvilken måte min undervisningspraksis påvirker dette. Det vil være av interesse å kartlegge fenomenet og ...