• Dype Nevronett for Talegjenkjenning 

      Lepsøy, Jonathan Halstensen (Master thesis, 2015)
      I dette arbeidet tester vi ytelsen til et fonemgjenkjenningssystem, basert på skjulte markovmodeller, på den norske taledatabasen NAFTA. De skjulte markovmodellenes aposteriori sannsynligheter blir trent ved hjelp av et ...