• Air Quality Prediction with Machine Learning 

      Lepperød, Andreas Jacobsen (Master thesis, 2019)
      I de senere år har luftkvalitet blitt et betydelig miljø- og helseproblem på grunn av rask urbanisering og industrialisering. På grunn av den påvirkning luftkvaliteten har på alles hverdag er nøyaktige observasjoner og ...