• Autonomous Navigation, Mapping, and Exploration for Underwater Robots 

   Engebretsen, Marcus Aleksander; Gjerden, Kjetil Skogstrand; Utbjoe, Øystein Barth; Våge, Andreas (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven legger frem, og implementerer, en arkitektur for et autonomt system som er i stand til kontektsbasert resonnering under inspeksjonsoppdrag utført med ubemannede undervannsfartøy. For å forenkle design- ...
  • Autonomous Navigation, Mapping, and Exploration for Underwater Robots 

   Engebretsen, Marcus Aleksander; Gjerden, Kjetil Skogstrand; Utbjoe, Øystein Barth; Våge, Andreas (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven legger frem, og implementerer, en arkitektur for et autonomt system som er i stand til kontektsbasert resonnering under inspeksjonsoppdrag utført med ubemannede undervannsfartøy. For å forenkle design- ...
  • Autonomous Navigation, Mapping, and Exploration for Underwater Robots 

   Engebretsen, Marcus Aleksander; Gjerden, Kjetil Skogstrand; Utbjoe, Øystein Barth; Våge, Andreas (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven legger frem, og implementerer, en arkitektur for et autonomt system som er i stand til kontektsbasert resonnering under inspeksjonsoppdrag utført med ubemannede undervannsfartøy. For å forenkle design- ...
  • Convolutional Autoencoder aided loop closure detection for monocular SLAM 

   Leonardi, Marco; Stahl, Annette (Chapter, 2018)
   A correct loop closure detection is an important component of a robust SLAM (simultaneous localization and mapping) system. Loop closing refers to the process of correctly asserting that a mobile robot has returned to a ...
  • Deep learning based keypoint rejection system for underwater visual ego-motion estimation 

   Leonardi, Marco; Fiori, Luca; Stahl, Annette (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Most visual odometry (VO) and visual simultaneous localization and mapping (VSLAM) systems rely heavily on robust keypoint detection and matching. With regards to images taken in the underwater environment, phenomena like ...