• Gresskledde vannveger i norsk klima 

      Leland, Tore (Master thesis, 2013)
      Gresskledde vannveger er et tiltak for åpen overvannshåndtering. Hovedmålet med denne oppgaven er å øke kunnskapen om planlegging og utforming av gresskledde vannveger i Norge. Gresskledde vannveger er en grunn forsenking ...